Oko-tex certificaatÖko-tex Certificaat

De aanleiding om een öko-tex certificaat in te voeren

De Öko-tex Standaard 100 werd in 1990 ontwikkeld. Destijds kwamen er bedenkingen over ongezonde stoffen in textiel en gebruiksartikelen. De gebruikte verfstoffen en chemicaliën kwamen ook regelmatig negatief in het nieuws.
De moderne textiel producten kunnen echter niet geproduceerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde chemicaliën. Moderne kleuren, wasbaarheid, lange levensduur en vele andere functionele eigenschappen worden bereikt dankzij de inzet van nieuwe technologieën.
Tot aan de invoering van de Öko-tex Standaard 100 was echter geen wereldwijde standaard voor de controle op de aanwezigheid van schadelijke stoffen voor de mens.
Vandaar dat het Oostenrijkse Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) en het Duitse onderzoeksbureau Hohenstein samen de Öko-tex Standaard 100 hebben ontwikkeld.

Het doel van het öke-tex certificaat

Met het test en certificeringssysteem van de Öko-tex Standaard 100 worden de hoge kwaliteitseisen van de gebruiker van textiel gerespecteerd maar tegelijk worden de complexe productieomstandigheden, de wereldwijde organisatie, de sterk ontwikkelde internationale verwerking en de verschillende inzichten op de verwerking van mogelijke gevaarlijke middelen in goede banen geleid.

Uw garantie:

De artikelen die voorzien zijn van een Öko-tex label worden jaarlijks getest op de aanwezigheid van voor de mens gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en pesticiden. (voorbeelden hiervan zijn lood, cadmium, benzeen en arsenicum,).
De op deze site aangeboden artikelen voldoen aan de strengste klasse 1 certificerings normen, wat betekent dat ze veilig zijn voor baby’s, de meest kwetsbare groep eindgebruikers.

Öko-tex 100plus Certificaat

De nieuwste ontwikkeling t.a.v. Öko-tex certificering is de Öko-tex100plus. Hierbij worden producten niet alleen op aanwezigheid van schadelijke stoffen getest, maar moet de complete productieketen van grondstof tot eindproduct ecologisch verantwoord zijn. Hiertoe moeten alle bedrijven in die productieketen Öko-tex100 gecertificeerd zijn. Omdat dat veel tijd neemt, zal het nog even op zich laten wachten voor wij de eerste Öko-tex100plus gecertificeerde producten kunnen aanbieden.

Meer informatie over Öko-tex

Meer informatie over het Öko-tex label kunt u vinden op www.oeko-tex.com