Kontroliert Biologische Anbau = Gecontroleerde Biologische landbouwkbA - biologisch katoen

De termen biologische landbouw, ecologsiche landbouw of alternatieve landbouw, beschrijven de productie van voedsel en andere agrarische producten op basis van natuurvriendelijke productiemethoden mogelijk, rekening houdend met de bevindingen van ecologie en bescherming van het milieu. Biologische landbouw doet zonder het gebruik van synthetische pesticiden, kunstmest en genetische manipulatie zoals ze deels komen in de conventionele landbouw. 

De eisen aan KBA

Dit keurmerk garandeert dat regels opgevolgd werden op het gebied van:

  • Certificatie en toezicht.
  • Kunstmestgebruik.
  • Medicijngebruik (antibiotica).
  • Genetisch gemanipuleerde organismen.
  • Controle op herkomst ingekochte productiemiddelen.
  • Chemische bestrijdingsmiddelen.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

De creteria voor KBA-certificering zoals hierboven beschreven, gelden ook voor GOTS gekwalificeerde producten. Bij GOTS moeten echter alle bedrijven in de productieketen gecertificeerd zijn. Bij KBA gaat het om het product; de kwaliteit daarvan is dus zeker niet minder en mag dus echt de naam ECO-cotton voeren.

Meer informatie over eco-katoen:

www.imo.ch/imo_services_organic_eu_standard_en.html